SOS, I Wonder.. English/ Svensk text

Svensk översättning under den engelska texten.

This slideshow requires JavaScript.

22 SOS I wonder 2 - kopie (1024x716)SOS, I Wonder is a sight specific , changeable Brain – Office installation. A Brain-Office is a installation that the visitor can walk around in, searching for ..

 

SOS, I Wonder is about our environment. What does environment friendly mean? When are you environment friendly? What does poison look like? Why do bee’s die? How do one relate to nature?

In the installation;

Bee’s with the letters SOS Save Our Soul  Soil , oil paintings showing people “relating” to nature, art studio material, flower border that needs help to survive, text and theories why bee’s die, books, my text  : Be(e) aware of the story to be(e) or not to be(e) and some text found on internet: earth without art is just eh,  Art is perfect imperfection, ..A wonderful world.., mirror mosaic, photo’s showing signs and other usable things found on sight.

FAQ

  • Where can I find the answers? Nowhere, but if you are lucky you can find some more questions.
  • Is this your studio? No, but I make visits, moving stuff around
  • What material are your bee’s made of? Porcelain, very thin, extremely fragile.
  • Can I buy a bee? No , not now.
  • Will you show this installation again? Not this exact one because it’s sight specific, but there will be installations about the environment including, among other stuff, these SOS – bee’s , oil paintings and text.

 

På Svenska

22 SOS I wonder 2 - kopie (1024x716)SOS, I Wonder är en föränderlig installation, eftersom den är sight specific och är vad jag kallar ett  Hjärnkontor. Besökare får gå runt i Hjärnkontoret och leta efter ..

SOS, I Wonder.. Handlar om miljö. Vad är miljövänlig? Hur är man miljövänlig? Hur ser gift ut? Dör bin? Hur ska man förhålla sig till naturen?

Installationen består av:

Porslins bin med texten SOS , Save Our Soul  Soil vilket betyder Rädda Vår Jord , oljemålningar på människor som förhåller sig till naturen,  målarstudio, blomrabatter som behöver hjälp för att leva, texter, teorier varför bin dör, böcker, min text  : Be(e) aware of the story to be(e) or not to be(e) och en del hittade texter ; earth without art is just eh,  Art is perfect imperfection, ..A wonderful world.., spegelmosaik, fotografier jag tagit på skyltar om gift och reklam för gift och annat användbart jag hittat i lokalen.

Frågor jag fick:

  • Vart hittar jag svar? Det gör du inte med lite tur hittar du  fler frågor.
  • Är det här din atelier? Nej, men jag är där och flyttar runt bland sakerna ibland.
  • Vad är dina bin gjorda av?  Mina bin är i porslin, mycket tunna, mycket sköra.
  • Kan man köpa bin? Nej, inte nu.
  • Kommer installationen visas igen? Inte exact denna, eftersom den är föränderlig men   SOS, I Wonder’s  bin, texter och oljemålningar kommer att visas i  igen, fast med andra saker på en annan plats.
Advertisements