The Army of Inside out.

Svensk översättning under den engelska texten.

 

Annica Delfos The Army Of Inside Out web (640x426)

Gemeente museum 2012 (480x640)

The Army of Inside Out , was accepted to the big sho Zomerexpo in the Gemeente Museum in the Haag . this is a picture from the catalog. (2012) ./ Annica Delfos
The Army of Inside Out , was accepted to the big sho Zomerexpo in the Gemeente Museum in the Haag . this is a picture from the catalog. (2012) ./ Annica Delfos

 

kranten artikels ad 028 (427x640)

thearmy1 002 (1024x683)

Proud that my snails are on the poster of the show Klei en Klank in Fort Pannerden, The Netherlands. 2013./ Annica Delfos
Proud that my snails are on the poster of the show Klei en Klank in Fort Pannerden, The Netherlands. 2013./ Annica Delfos

Snail mail in Fort Pannerdeninrichten fort 2013 033 (1024x683)inrichten fort 2013 020 (2) (1024x683)inrichten fort 2013 011 (640x427)inrichten fort 2013 024 (1024x683)inrichten fort 2013 012 (640x427)The Army of Iside out Snail on the move Annica Delfos

About The Army of Inside Out , the 2-room Installation in the Dutch ceramic magazine Klei (4) 2013. Fort Pannerden, The Netherlands./ Annica Delfos
About The Army of Inside Out , the 2-room Installation in the Dutch ceramic magazine Klei (4) 2013. Fort Pannerden, The Netherlands./ Annica Delfos
About my snails from the Installation The Army of Inside Out , invading the Fort ! A show in Fort Pannerden, The Netherlands ( 21-06-2013) Annica Delfos
About my snails from the Installation The Army of Inside Out , invading the Fort ! A show in Fort Pannerden, The Netherlands ( 21-06-2013) Annica Delfos

 

 

The journey until now.

First Stop

Includes a poster showing the snails in the army of Inside Out and the text;The Army of Inside Out knows that only love counts in the world. Their mission is to do good spreading it around. And 379 hand formed snails made in  porcelain and other sorts of clay.

ArtPart assignment: The visitor adopts (cost-price) a snail. Photograph your snail in a place in need of love. Send the photo to me. I will show it on the website The Army of Inside Out.

FAQ

 • Why a snail? A snail is slow, leaves a track, has been around for more than a million years, to name a few reasons.
 • Why the strange name, The Army of Inside Out? I am fascinated by the expression knowing something inside out. Perhaps even more fascinated by subjects that some people know inside out. It got me thinking, what do I find so important that I would like to know everything about it..For me was love  the only answer. Love needs spreading around and to do so, there had to be many on this mission, a whole army..

This “First Stop” of  The Army of Inside Out was in the Gemeente Museum Den Haag and after that galleries followed. With time more and more snails got adopted and photo’s arrived. I placed the photo’s on The Army of Inside Out – website.

It feels like the installation is changing..

A invitation arrived to show The Army of Inside Out at Fort Pannerden. This time the Installation was two rooms and extra snail’s on the move.

Second Stop

Included in room one: The Army of Inside Out (First Stop) with an extra photo of a snail on the move. In room two: The Brain Office. What my thoughts look like. For example, a desk with papers and maps, snails and computer with the website, books and huge prints of photographs from where the snails are spreading love, a bed, books, open/close sign and a snail mail box.

ArtPart assignment: Adults: Write a letter describing who (person, country, organisation, animal..) you think need love and why they need it. Children: If you had a snail where would you put it in your room. Make a drawing. Then post this letter or drawing in the Snail mail box. I will empty the Snail mail box regularly and place the letters and drawings in the installation.

All around the Fort I had placed  new snails, snails on their way spreading love. The idea was that visitors could search for snails all over the Fort. But all the “on their way”- snails disappeared mysteriously in the two first days. The exhibition curators mentioned this during an interview with the newspaper, asking the public for information. There came no reaction, which perhaps was appropriate, because the main reason for the snails are to spread love where it is most needed.

FAQ

 • Do you live in the installation? No, but I make frequent visits, emptying mailbox, moving around stuff..
 • Why do the snails have different appearance? The one’s with the least experience are white, like a unpainted canvas and the more experience they have more structure and clay layers.
 • Are the photos for sale? No .
 • Can I adopt a snail? No, not now.

It feels like the installation is changing..

Third Stop

På Svenska!

Resan fram tills nu.

*Första Hållplatsen: 

Består av The Army of Inside Out affisch med foto på sniglarna på affischen med texten; The Army of Inside Out knows that only love counts in the world. Thier mission is to do good spreading it around. ( Armén med stor kunskap, vet att kärlek är det ända som räknas i världen, deras uppdrag är att göra sitt bästa att sprida kärlek) och 379 handformade sniglar av porslin och andra lersorter.

ArtPart uppdrag: Besökaren adopterar (självkostnadpris) en snigel. Snigeln ska placeras på en plats, som behöver kärlek. Snigeln fotograferas på platsen och fotot skickas till mig. Fotografiet visas på The Army of Inside Out’s websajt.

Frågor som jag fick:

 • Varför en snigel?  En snigel är  långsam , lämnar spår, nyfiken och har funnits på jorden i mer än en miljon år. För att nämna några anledningar.
 • Varför det konstiga namnet ? Jag använder mig av engelska titlar. Ibland går de att översätta lätt och ibland är det svårare. I det här fallet är det lite svårare.  På engelskan kan Inside out användas för att beskriva att man kan allt om ett visst ämne. Det fascinerar mig , att det finns personer som kan lägga all sin tid på att lära sig allt om ett ämne. Så jag ställde mig själv frågan, om jag skulle lära mig allt om något, vad skulle det vara? Vad är så viktigt? Kärlek, det var det ända svaret jag kunde hitta. Jag tycker att kärlek är så viktigt att om det kunde jag tänka mig, att vilja veta allt. Till det behövs en hel armé med kunskapen, och som sedan gör sitt bästa för att sprida kärlek.

Installation visades på Gemeente museum Den Haag och även i små gallerier, med tiden adopterades sniglar och allt fler foton kom till mig.

Det känns att installationen håller på att förändras..

Jag blev inbjuden att visa installationen på Fort Pannerden. Den här gången blev installationen två rum och sniglar på väg.

Andra Hållplatsen;

Ett rum med Första Hållplatsen* + ett fotografie med en snigel på väg. Ett rum med , vad jag kallar Hjärnkontor. Så som mina tankar ser ut.

Skrivbord med texter, böcker,brev, paket som ska skickas med sniglar. Kartor. Listor på var sniglar finns nu. Fotografier på sniglar, även enorma förstorningar. Dator med websajten som updateras. Böcker. Säng. Skattkista.  Öppet/stängt skylt. Stol, Tröja. Pennor med snigel klistermärken, frågeformulär/brev och en snigel-post brevlåda.

ArtPart uppdrag: Vuxna = vem/vad tycker du behöver mer kärlek? person? land?organisation? och varför tycker du det? Barn= Ifall du hade en snigel , vart skulle du ställa den i ditt rum? Rita en teckning!  Posta brevet/ teckningen  i snigel-post brevlådan. Den tömmer jag  med jämna mellanrum och breven placeras i installationen.

På andra ställen i Fortet, hade jag placerat ut nya sniglar. Idéen var att man kunde leta efter sniglarna . Men alla utspridda sniglar försvann under de första dagarna. Utställningscuratorn efterlyste dom i tidningen under en intervju. Där kom ingen reaktion på, vilket kanske är passande, eftersom idén är att sniglarna ska sprida kärlek där det bäst behövs.

Frågor som jag fick:

 • Bor du i installationen? Nej, det gör jag inte, men jag är ofta på besök. Jag tömmer brevlådan, hänger up och lägger ner post. Förändrar bland fotografier och texter.
 • Varför ser sniglarna olika ut, en del är helt vita och andra i olika färger och struktur? De vita sniglarna har minst erfarenhet och ju fler ler sorter och ler lager ju äldre och erfarna dom är.
 • Kan man köpa fotografierna? Nej.
 • Kan man adoptera sniglar? Nej, inte nu.

Det känns att installationen håller på att förändras..

Tredje Hållplatsen: