Svensk översättning under den engelska texten.

This slideshow requires JavaScript.

Watch and See. In the making!4-watch-and-see-2-1024x768

When I woke up that morning I had no idea where I was. It felt as if  the colors, the light, the air ..

-Coffee is ready. Are you coming?

..was I the only one who had noticed that everything was different or has..

 

-I don’t understand, if that is not right, what is the meaning?

-Just about anything, isn’t it fantastic?

-Fantastic and fantastic, doesn’t that depend on the meaning?

-Why is that?

 

During the first impression one can see much more than one realizes if..

 

På Svenska

Titta och Se. Under arbete!4-watch-and-see-2-1024x768

När jag vaknade den morgonen, hade jag ingen aning om var jag befann mig. Det var som om ljuset, färgerna, luften kändes..

-Kaffet är klart, kommer du?

..var det bara jag som såg att allt hade förändrats eller har..

 

-Jag förstår inte, om det inte stämmer vad kan det då betyda?

-Precis vad som helst förstås! Är det inte fantastiskt?

-Fantastiskt och fantastiskt, det beror väl på vad det betyder?

-Varför då?

 

Vid första intrycket kan man se mer än man skulle kunna tro, om man bara