Why ? / Varför?

Svensk översättning under den engelska texten.

What kind of installations do you make? They are quests, visual quests.  Journey’s in questions and thoughts. often borrowing the viewers eyes, ears, thoughts and sometimes inviting the viewer to  participate,  in assignments. 

Why do you make installations? It always starts with something I don’t understand. The idea for the installations grows with the questions I ask, trying to understand, whatever it is that I don’t understand .

Do you have the answers when the installation is ready? No, not at all, usually I have more questions. Which always gives me a sense of accomplishment.

Why is that, don’t you need an answer? Having the answer or thinking that we know, often result in not listening, not feeling curiosity. I think that’s sad, curiosity is very important, perhaps even the most important quality there is.

Did you always know that you wanted to make installation art? No, I  thought that I had to choose. Am I a ceramic artist? a photographer?  a painter? or maybe a writer? So I tried to choose, be one of these, but after a while it felt as if I was pretending to be something that I wasn’t. In my head I was making combinations of all of them when investigating  a subject, not realizing what that meant. Until one day I did. Why? I honestly don’t know, it felt like a logical thing to do. To show the quest. 

I would like to visit your studio, is that possible? No , that is not possible. My studio is private. But I will be happy to meet you somewhere else, and if you want, I can bring some work to show.

If you have a question you are welcome to send it to me, annicadelfos@gmail.com

På Svenska

Vilken typ av installation gör du?  Det är undersökningar, visuella undersökningar. En resa i frågor och tankar. Ofta lånar jag besökarens ögon, öron, tankar och ibland bjuder jag in besökaren även till att delta,  i form av uppdrag.

Varför gör du installationer?  Det börjar alltid med något jag inte förstår. Installations idén växer med alla frågor jag ställer, för att försöka förstå det jag undrar över.

Har du svar, när installationen är färdig? Nej, inte alls. Jag har ofta ännu fler frågor och det ger mig alltid an känsla av tillfredställelse.

Varför det, behöver du inte ett svar? Att ha ett svar eller att “veta”  Kan ofta leda till att man inte lyssnar eller glömmer att vara nyfiken. Det tycker jag är sorgligt. Nyfikenhet är en viktig, kanske den viktigaste egenskapen som finns.

Har du alltid vetat att du ville göra installationer? Nej, jag trodde att man måste välja. Att vara  keramiker?  fotograf?  målare? eller kanske författare? Så jag försökte att välja, att vara en av dessa, efter ett tag kändes det som om jag låtsades vara något jag inte är. I mitt huvud kombinerade jag alla olika tekniker när jag undersökte ett ämne. Utan att förstå vad det betydde. Tills en dag då jag förstod. Hur? I ärlighets namn har jag ingen aning hur det kom sig. Det kändes logiska att göra. Att visa mina undersökningar.

Jag vill besöka dig i din atelier, är det möjligt? Nej, det går inte, min atelier är privat. Men jag träffar dig gärna någon annanstans och om du vill, kan jag ta med mig och visa delar av installationer.

Om du har en fråga är du välkommen att skicka in den, annicadelfos@gmail.com