Why ? / Varför?

Svensk översättning under den engelska texten.

I have seen a lot of paintings on your instagram account annicadelfosontrack, are they a part of an installation? Thank you  for visiting my insta-feed. Well some paintings are part of an installation, but a lot of them aren’t  (yet).  There are photos from commisions I made, and paintings for shows  ( those paintings are for sale).

What kind of installations do you make? They are quests, visual quests.  Journey’s in questions and thoughts. often borrowing the viewers eyes, ears, thoughts and sometimes inviting the viewer to  participate,  in assignments. 

Why do you make installations? It always starts with something I don’t understand, or perhaps more, need to figure out. The idea for the installations grows with the questions I ask, while I explore and analyze.

Do you have the answers when the installation is ready? No, not at all, usually I have more questions. Which always gives me a sense of accomplishment.

Why is that, don’t you need an answer? Having the answer or thinking that we know, often result in not listening, not feeling curiosity. I think that’s sad, curiosity is very important, perhaps even the most important quality there is.

Did you always know that you wanted to make installation art? No, I  thought that I had to choose. Am I a ceramic artist? a photographer?  a painter? or maybe a writer? So I tried to choose, be one of these, but after a while it felt as if I was pretending to be something that I wasn’t. In my head I was making combinations of all of them when investigating  a subject, not realizing what that meant. Until one day I did. Why? I honestly don’t know, it felt like a logical thing to do. To show the quest. 

I would like to visit your studio, is that possible? No , that is not possible. My studio is private. But I will be happy to meet you somewhere else, and if you want, I can bring some work to show.

If you have a question you are welcome to send it to me, annicadelfos@gmail.com

På Svenska

Jag har tittat på ditt intagram, annicadelfosontrack. Där ser jag många olika målningar, är de alltid en del av en installation? Tack för att du besöker mitt instagram. Tavlorna är ibland del av en installation, men ibland målade i uppdrag eller till en säljutställning.

Vilken typ av installation gör du?  Det är undersökningar, visuella undersökningar. En resa i frågor och tankar. Ofta lånar jag besökarens ögon, öron, tankar och ibland bjuder jag in besökaren även till att delta,  i form av uppdrag.

Varför gör du installationer?  Det börjar alltid med något jag inte förstår, eller kanske mer måste fundera ut. Installations idén växer med alla frågor jag ställer, för att försöka förstå det jag undrar över.

Har du svar, när installationen är färdig? Nej, inte alls. Jag har ofta ännu fler frågor och det ger mig alltid an känsla av tillfredställelse.

Varför det, behöver du inte ett svar? Att ha ett svar eller att “veta”  Kan ofta leda till att man inte lyssnar eller glömmer att vara nyfiken. Det tycker jag är sorgligt. Nyfikenhet är en viktig, kanske den viktigaste egenskapen som finns.

Har du alltid vetat att du ville göra installationer? Nej, jag trodde att man måste välja. Att vara  keramiker?  fotograf?  målare? eller kanske författare? Så jag försökte att välja, att vara en av dessa, efter ett tag kändes det som om jag låtsades vara något jag inte är. I mitt huvud kombinerade jag alla olika tekniker när jag undersökte ett ämne. Utan att förstå vad det betydde. Tills en dag då jag förstod. Hur? I ärlighets namn har jag ingen aning hur det kom sig. Det kändes logiska att göra. Att visa mina undersökningar.

Jag vill besöka dig i din atelier, är det möjligt? Nej, det går inte, min atelier är privat. Men jag träffar dig gärna någon annanstans och om du vill, kan jag ta med mig och visa delar av installationer.

Om du har en fråga är du välkommen att skicka in den, annicadelfos@gmail.com

%d bloggers like this: