Annica Delfos

Welcome to the Installation Watch and See / Välkommen till installationen Watch and See . Mer information i meny Watch and See /more information in the menu under Watch and See.

 IMG_4247

Did you always know that you wanted to make installation art? No , I  thought that I had to choose. Am I a ceramic artist ? a photographer?  a painter ? or maybe a writer? So I tried to choose, be one of these, but after a while it felt as if I was pretending to be something that I wasn’t. In my head I was making combinations of all of them when investigating  a subject, not realizing what that meant. Until one day I did. Why? I honestly don’t know, it felt like a logical thing to do. To show the quest.

Har du alltid vetat att du ville göra installationer? Nej, jag trodde att man måste välja. Att vara  keramiker?  fotograf?  målare? eller kanske  författare? Så jag försökte att välja, att vara en av dessa, efter ett tag kändes det, som om jag låtsades vara något jag inte är. I mitt huvud kombinerade jag alla olika tekniker när jag undersökte ett ämne. Utan att förstå vad det betydde. Tills en dag då jag förstod. Hur? I ärlighets namn har jag ingen aning om hur det kom sig. Det kändes logiska att göra. Att visa mina undersökningar.

Advertisements