Facebook

Instagram

Annica Delfos (Hällefors, S.) Geëmigreerd naar Nederland 1983. Verhuisd naar Den Haag, in 2018.

Annica Delfos ( Hällefors. S.) Emigrated to The Netherlands 1983. Moved to The Hague, NL in 2018.